27 Ekim Cumartesi günü merkezimiz KAM bünyesinde “Anadolu’da Geleneksel Şifacılık: Bitkiler, Tılsımlar, Müzik, Sanat, Şifacılar ve Ocaklar” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik’in ana konuşmacı olarak yer aldığı çalıştayda, konuyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüten Ankara Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü’nden Doç Dr. Melike Kaplan, ANAMED bursiyeri Dr. Deniz Sever Georgousakis, üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Halk Sağlığı alanında Prof. Dr. Vesile Şenol ile üniversitemiz öğretim görevlisi ve KAM müdürü Şükran Ünser’in yanı sıra, uzun yıllardır bölgemizde konuyla ilgili araştırmalar yapan Saniye Manici Gezer ve Bahadır Dedeoğlu bilgilerini dinleyicilere aktarmıştır.

Üç oturumlu olarak gerçekleştirilen çalıştayın ilk iki bölümü, panelistlerin kendi araştırma alanlarıyla ilgili hazırladıkları sunumlardan oluşmakta olup, herkese açık olarak düzenlendi. Etkinliğin son bölümü ise, çalışmanın genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı ve kapalı olarak gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı şeklinde yürütüldü. Oturumlarda, Eczacılık, Halk Sağlığı, Halk Bilimi ve Sanat Tarihi gibi farklı alanlardan uzmanların yanı sıra, uzun yıllardır Kapadokya bölgesiyle ilgili yaptıkları araştırmalarla “şifacılık” konusunda emek harcayan değerli araştırmacılar sunum yaptılar.

Uzunca yıllar geliştirilen çeşitli bitki, tılsım, inanç ve ritüellerle hastalıklara karşı ilacın arandığı bu coğrafya, şimdiye kadar geniş kapsamlı ciddi bir bilimsel çalışmaya konu olmamıştır. Yapılan bu çalıştayla, konuya farklı açılardan ışık tutularak, uzun yıllar karanlık kalmış alanların aydınlatılması için bilimsel bir sürecin başlatılması planlanmıştır. Bunun yanında bu tür ciddi çalışmaların, ülkemiz ve dünya çapında daha çok popüler bir turizm merkezi olarak görülen bölgemizin dünya şifa tarihine kattığı değerlerle anılarak hak ettiği seçkin konuma kavuşmasına vesile olacağına da inanılmaktadır.