Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Araştırmaları Merkezi ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile beraber, doğal ve kültürel varlıklar açısından oldukça zengin bir bölge olan Kapadokya’da şehircilik konusunun çeşitli perspektiflerden irdelenmesi hedefinden yola çıkılarak, “Kapadokya ve Şehircilik Araştırmaları” temasıyla 2022’de başlatılan bilimsel araştırmalar bu yıl, bölgede 1924’te gerçekleşen Nüfus Mübadelesi ve dönüşüm konusuna odaklanacaktır. Bu kapsamda 8-9 Haziran 2024’te “Mübadele, Mekân ve Kimlik” alt başlığıyla, farklı disiplinlerden gelen uzmanların ve ayrıca çeşitli sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleşecek olan bilimsel toplantı kapalı oturum şeklinde yürütülecektir.