“Ülkemizde Afetler, Kültürel Mirasımız ve 6 Şubat Depremi” Seminer ve Panel (Hibrit Etkinlik)
16 Mayıs 2023’te, üniversitemiz bünyesindeki Kapadokya Araştırma Merkezi ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü iş birliğinde “Ülkemizde Afetler, Kültürel Mirasımız ve 6 Şubat Depremi” konulu bir Seminer&Panel etkinliği gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan ve hibrit şekilde gerçekleşen programın ilk bölümünde “Afetler ve Kültürel Miras” konulu seminerlere, ikinci bölümünde ise “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” başlıklı bir panele yer verildi.
Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser tarafından yapılan takdim konuşmasının ardından kürsüye davet edilen rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, böyle bir dönemde bu konunun ele alınmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “6 Şubat depreminin ülkemizin yaşadığı tek afet olmamasına rağmen belki de bu, yüzyılın değil belki bin yılın afeti, binlerce canımızın yanında binlerce yıllık tarihi kültürel mirasımızın da büyük zarar gördüğünü” ifade etti.
Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş “Ülkemizde Afet Yönetimi” başlıklı konuşmasıyla seminer bölümünün açılış konuşmasını yaptı. Keleş’in ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS başkan yardımcısı ve ICORP Türkiye kurucu başkanı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal “Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi” başlıklı semineri verdi.
Ardından seminer bölümü şu şekilde devam etti: Dr. Öğr. Gör. Aysun Topaloğlu Uzunel, “Çağımızda Afetler ve Kültürel Miras Alanları”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü; Dr. Öğr. Üyesi Funda Solmaz Şakar “Afetler Karşısında Kapadokya Kültürel Miras Alanları”, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Çevrim içi) ve Prof. Dr. E. Görün Arun “Deprem Etkisini Azaltan Geleneksel Yapım Teknikleri”, İTÜ Mimarlık Fakültesinden emekli olduktan sonra 2015-2023 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde dekan ve aynı zamanda ICOMOS-ICORP Türkiye ve ISCARSAH Türkiye kurucu üyesi (Çevrim içi).
Seminer bölümünün ardından, tüm konuşmacı hocaların katılımı ve Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser’in moderatörlüğünde “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” başlıklı panele ve ardından, izleyicilerden gelen sorularla etkinliğin tartışma bölümüne yer verildi.
Çalışmanın, ülkemiz ve Kapadokya Bölgesi için afet risklerine karşı alınacak önlemlerde faydalı olmasını umuyoruz.