Kapadokya Üniversitesi olarak, Anadolu’da ilk kez yazının kullanılarak yazılı tarihin başladığı toprakları da içeren ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinde kurulma ayrıcalığını yaşamaktayız. Bu topraklara olan vefa borcumuzu, bölgeye katkı sağlayacak bir takım kültürel çalışmalar yaparak ve kalıcı eserler bırakarak bir nebze olsun ödemek niyetindeyiz. Bu niyetten hareketle, 2017’de üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Kapadokya Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla, bu özel bölgenin zengin geçmiş ve doğal yapısının; tarih, coğrafya, sosyoloji, halk bilimi, gastronomi, turizm, edebiyat, arkeoloji, mimari ve sanat tarihi gibi farklı perspektiflerden bakılarak incelendiği çalışmalar yapmayı hedefledik. Böylece bölgenin bizlere aktardığı somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmak niyetindeyiz…

Kapadokya Uygulama ve Araştırma Merkezi çerçevesinde amacımız, yukarıda saydığımız alanlarda bölgenin farklı yönlerinin incelenmesi, ülkemiz ve dünyadaki bölge ile ilgili yapılan çalışmalara katkı sunmaktır.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer, konferans ve çalıştay gibi faaliyetler düzenleyerek ve yurtdışındaki diğer merkezlerle veya üniversitelerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında üniversite dışından da bu eğitim ve araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.