Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kapadokya Bölgesinin zengin geçmiş ve doğal yapısının; tarih, coğrafya, sosyoloji, halk bilimi, gastronomi, turizm, edebiyat, arkeoloji, mimari ve sanat tarihi gibi farklı perspektiflerden bakılarak incelendiği çalışmalar yapmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Merkez bu alanlarda bölgenin farklı yönlerinin incelenmesi, ülkemiz ve dünyadaki bölge ile ilgili yapılan çalışmalara katkı sunmaktır. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışın-dan uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer, konferans ve çalıştay gibi faaliyetler düzenleyerek ve yurt-dışındaki diğer merkezlerle veya üniversitelerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğrencilerin kendi-lerini geliştirmelerine ve bunun yanında üniversite dışından da bu eğitim ve araştırmalara dahil olmak iste-yenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.