9-10 Aralık 2022’de merkezimiz bünyesinde “Doç. Dr. Zafer Duygu ile Dinler Tarihi’ne Yolculuk” başlıklı, seminer ve konferanstan oluşan bir etkinlik gerçekleştirildi. Başta Ürgüp kaymakamı sayın Cüneyt Caner ve ülkemizin kültür elçileri profesyonel turist rehberleri olmak üzere akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra konuya meraklı pek çok kişinin ilgiyle takip ettiği etkinlik online canlı bağlantı yoluyla da izlenime sunuldu.

Programın ilk günü “Antik Çağ’da Dinlerin Sınırları” isimli iki oturumdan oluşan seminerden; ikinci günü ise “Din-Siyaset İlişkileri Bize Ne Gösteriyor? Hristiyanlık Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı bir konferanstan oluştu.

Programın kaydını izlemek için, aşağıda yer alan etkinliğin web duyurusundaki ilgili Teams bağlantılarına tıklayınız:

https://kapadokya.edu.tr/etkinlikler/doc-dr-zafer-duygu-ile-dinler-tarihine-yolculuk