22 Ekim 2021 ‘ de Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde “Tarihi Kent Dokusu ve Koruma” konulu bir Konferans gerçekleştirmiştir. Kamu yönetimi, kentleşme, kent hukuku ve çevre bilimleri konularında dünyanın en donanımlı akademisyenlerinden biri olan, bilhassa kent ve çevre literatürüne muazzam katkılar yapmış olan hocamız Prof. Dr. Ruşen Keleş Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp’teki Fabrika Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yerleşkedeki Mimari Restorasyon ile Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler programı öğrencileri ve hocalarına “Tarihi Kent Dokusu ve Koruma” konulu bir konferans verdi. Konferansta özellikle, tarihi kentlerin korunmasında koruma kurullarının öneminin altı çizildi. Keleş, ülkemizde kültürel miras bilinci ve korumacılığın geçmişinin çok eskiye dayandığına değinerek, merkezi yönetimin bu konuda üstlendiği öncü rolden bahsetti. Türkiye’de başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin görevlerini daha iyi yerine getirebilmek amacıyla birlikler kurduklarına değinen Keleş, tarih ve kültür varlıklarının korunması görevinin daha iyi yerine getirilmesi için ülkemizde 2000ler’in başında Tarihi Kentler Birliğinin kurulduğunu belirtti. Söz konusu belediyeler birliğinin belediyelerde hem halkın hem de yönetenlerin koruma konularındaki bilinç düzeylerini yükseltmek için çaba sarf ettiklerinden bahsetti.