6.01.2020  tarihinde Mimari Restorasyon Programı öğrencilerimize yönelik olarak, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hale Kozlu tarafından “Anadolu Mimarisindeki Geleneksel Yapım Sistemlerinde Harç Kullanımı” isimli, iki bölümden oluşan bir seminer verilmiştir. Saat 10:00’da A – 1 Salonunda başlayan seminerde Dr. Kozlu ilk çağlardan başlayarak insanlık tarihinde kullanılan çeşitli bağlayıcı ve harçların tanımı ve örneklerini sunmuştur. Seminerin ardından konuyla ilgili pratik yapmak amacıyla saat 13:00’de  Avanos ilçesine yaptırılmakta olan Kapadokya Tarih ve Kültür Müzesi’ne hareket edilmiş ve orada harçları hazırlamayla ilgili bir uygulama çalışması yapılmıştır.  Öğrencilere harçların türü yerinde gösterilerek, aralarındaki farklara ve benzerliklere değinilmiştir.

Söz konusu etkinlik, aynı ayın sonunda gerçekleşmiş olan uluslararası katılımlı çalıştaya bir hazırlık olarak planlanmıştır. Böylece, öğrencilerin 2 gün sürecek olan çalıştaya daha sağlam  bilgi ve tecrübe ile donanarak bir temel hazırlanması amaçlanmıştır.