Mustafapaşa Meydan Düzenleme Projesi

Kapadokya’nın merkezinde, bölgenin en az bozulmuş yerleşim yerlerinden biri olan Mustafapaşa Köyü, doğal çevreye uyumlu mimari ve yapılaşma özellikleri sergilemektedir. 1924 Mübadelesine kadar Hristiyan Rumların ve Müslüman Türklerin bir arada yaşadığı bu köy kültürel ve tarihi zenginliklerini günümüze taşımaktadır. Bu tarihi köy için ahali, esnaf ve ziyaretçilerin buluşma noktası ve ortak yaşam alanı olarak hayati öneme sahip olan köy meydanının günümüz gereklerine cevap verebilecek özellikte olması, köyün turizm bölgesinde yer alması hasebiyle oldukça önemlidir. Zira yıldan yıla gelişen Kapadokya turizminin önemli bir parçasını da Mustafapaşa oluşturmaktadır. Kilise, medrese ve konaklar gibi sivil mimari örnekleriyle dikkat çeken Mustafapaşa her yıl daha fazla turisti ağırlamaktadır. Bu da Mustafapaşa için daha fazla araç ve insan trafiği anlamına gelmektedir. Bu durum Mustafapaşa’nın en uğrak mekanlarından biri olan meydan için bir baskı unsuru durumundadır. Bu projenin amacı Mustafapaşa Köyü meydanının tarihten gelen özelliklerini, doğayla uyumlu yapısını koruyarak günümüz koşullarına uyumlu hale getirmektir. Proje için Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon ve Sanat Tarihi alanlarında uzman kişilerden bir ekip oluşturulmuştur. Proje kapsamında öncelikle meydan ile ilgili tarihi belgeler incelenecek ve geniş bir literatür araştırması yapılmıştır. Bu inceleme ve araştırmaların ışında, aslına ve doğaya uygun bir şekilde Mustafapaşa Meydanı kentsel tasarım süreci işletilmiştir. Tasarım çalışmalarının ardından uygulama aşamasına geçilecektir. Ortaya konan tasarım bölgeye özgü malzemelerle uygulanacaktır. Proje sonunda Mustafapaşa’nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerden oluşan kentsel kimliğini en iyi şekilde yansıtan bir meydan ortaya çıkarılacaktır. Böylelikle Mustafapaşa’nın turizm potansiyeli geliştirilmiş olacaktır. Kapadokya turizminden daha fazla pay alması sağlanan Mustafapaşa’da ekonomik refah düzeyi arttırılacaktır.

 

Proje Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Ünser
Dr. Öğr. Üyesi Leila Akbarishahabi
Öğr. Gör. Dr. Şükran Ünser
Öğr. Gör. Aytülü Dırık
Mimar Ali Dırık
İç Mimar Valeska Wegner
Mimar Nail Uslu
Mimar Ali Köse