Mustafapaşa Best Tourism Village Farkındalık Geliştirme Projesi

Kapadokya Üniversitesinin merkezinin de bulunduğu Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü, 2 Aralık 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri ilan edilmiştir.

UNWTO, Mayıs 2021’de başlattığı Dünyanın En İyi Turizm Köyü Programı ile tüm dünyada, kırsal alanlarda turizmde yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yaklaşımları benimseyen turizm köylerini belirlemiştir. En İyi Turizm Köyleri Programı turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı ve turizmin katkısıyla kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldığı fırsat eşitsizliklerinin giderilmesinin teşvik etmeyi hedeflemekte; turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dahil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altını çizmektedir.

Kırsal turizm alanındaki başarısını sürdürebilmesi için Mustafapaşa’nın tüm paydaşlarının Best Tourism Village unvanının anlamı ve sürdürülebilir turizm kavramı, bu unvanın Mustafapaşa’ya neden verilmiş olduğu, Mustafapaşa’nın tarihi ve kültürel önemi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasının önemi, unvanın Mustafapaşa’ya ne gibi fırsatlar ve yükümlülükler getirdiği, Üniversite’nin bu konudaki rolü gibi konularda bilgili olması hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda Mustafapaşa paydaşları, Mustafapaşa halkı, Mustafapaşa yatırımcıları ve çalışanları (konaklama tesisleri, lokantalar, fabrikalar vb.), Mustafapaşa ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Turist rehberleri, Turizm acenteleri ve tur operatörleri, KÜN çalışanları, KÜN öğrencileri, KÜN Montessori Anaokulları olarak tanımlanmaktadır.

KAM, toplumsal katkı kapsamında Mustafapaşa Best Tourism Village Farkındalık Geliştirme Projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında Mustafapaşa paydaşlarına yönelik bilgilendirmeler yapılması planlanmıştır.

Mustafapaşa paydaşlarına yönelik olarak düzenlenecek bilgilendirme toplantılarının iki yıla yayılması ve sürdürülebilir turizm kavramı, Best Tourism Village unvanının anlamı ve Mustafapaşa’nın tarihi ve kültürel önemi konularını ele alması hedeflenmektedir.