KÜN Yerleşke Projesi

05/07/2021 tarihinde, Kapadokya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu destekli bir ar-ge olarak başlayan KÜN Yerleşke Projesi,  Kapadokya Üniversitesi’nin yerleşkelerinde yer alan tarihi ve mimari özellikleri bakımından öneme sahip yapılar hakkında bilimsel bir araştırma yaparak,  tarihten bugüne nasıl taşındıklarını anlamak, bu yapılara ilişkin eski ve bugünkü durumlarını gösteren görseller sunmaktır. Bu kapsamda, bu yapıların tanıtıldığı bir internet sitesi kurularak elde edilen bilgi birikiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu faaliyetler en nihayetinde bu yapılar ile ilgili bir farkındalık oluşmasını sağlayacak, Kapadokya Üniversitesi öğrenci ve personeli bu yapıları gelecek nesillere aktarma konusunda daha bilinçli hareket edecektir.

Projenin bir diğer amacı Kapadokya Üniversitesi’nin yerleşkeleri hakkında yapılan bilimsel araştırma çalışması ile literatüre özgün bir katkı sağlamaktır. Yapılacak araştırma çalışmasının sonunda hazırlanacak olan raporun akademik bir yayına dönüştürülerek bilime katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Ekip Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser

Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü

sukran.unser@kapadokya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Leila Akbarishahabi

Proje Yürütücüsü

leila.akbarishahabi@kapadokya